FAQ (Pytania & Odpowiedzi)

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione pisemne jest wymagane, gdy musimy np. przedłożyć dokumenty wystawione za granicą w języku obcym w wersji językowej właściwej dla urzędu, sądu, uczelni, która takiego dokumentu wymaga. Tłumaczenie uwierzytelnione to gwarancja wierności i bezstronności tłumaczenia. Takiego tłumaczenia może od nas wymagać przyszły pracodawca, urząd stanu cywilnego lub wydział komunikacji, gdy np. zakupiliśmy pojazd za granicą, otrzymaliśmy referencje lub akt urodzenia w obcym języku. Tłumaczenie uwierzytelnione ma zwykle postać wydruku, w którym każda strona została opatrzona pieczęcią danego tłumacza przysięgłego oraz podpisem tłumacza, poświadczającymi zgodność tłumaczenia z tekstem oryginalnym. Pieczęć tłumacza przysięgłego wydawana jest przez Mennicę Państwową i widnieje na niej imię, nazwisko tłumacza, wskazany jest język w zakresie którego tłumacz ma uprawnienia oraz pozycja na liście tłumaczy przysięgłych.

Co to jest strona przeliczeniowa?
Strona przeliczeniowa lub tłumaczeniowa to przyjęta ilość znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego, która stanowi jedną stronę. W tłumaczeniach uwierzytelnionych 1 strona to 1125 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego. W tłumaczeniach zwykłych ilość znaków na stronę waha się od 1500 do 1800 znaków ze spacjami.
Co to jest godzina rozliczeniowa?
W przypadku tłumaczeń ustnych do rozliczenia przyjmuje się godzinę zegarową. W przypadku usług świadczonych na rzecz instytucji państwowych każda nawet niepełna godzina rozliczana jest jak cała. W przypadku usług dla osób prywatnych istnieje dowolność w rozliczaniu niepełnych godzin.
Co to jest poświadczenie tłumaczenia?
Istnieje możliwość uwierzytelnienia tłumaczenia wykonanego przez inną osobę. Wówczas całą odpowiedzialność za zgodność takiego tłumaczenia z oryginałem bierze na siebie tłumacz dokonujący uwierzytelnienia, czyli opatrzenia takiego tłumaczenia własną pieczęcią tłumacza przysięgłego i swoim podpisem.
Co to jest duplikat i kiedy się go wydaje?
Duplikat tłumaczenia uwierzytelnionego to nic innego jak dodatkowa kopia oryginalnego tłumaczenia. Duplikaty są opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego i nie różnią się od oryginałów. Duplikaty można wystawiać w dowolnej ilości i w dowolnym czasie.