Najczęściej zadawane pytania dotyczące tłumaczeń przysięgłych

würfel cube info 3D

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Tłumaczenie uwierzytelnione pisemne jest wymagane, gdy musimy np. przedłożyć dokumenty wystawione za granicą w języku obcym w wersji językowej właściwej dla urzędu, sądu, uczelni, która takiego dokumentu wymaga. Tłumaczenie uwierzytelnione to gwarancja wierności i bezstronności tłumaczenia. Takiego tłumaczenia może od nas wymagać przyszły pracodawca, urząd stanu cywilnego lub wydział komunikacji, gdy np. zakupiliśmy pojazd za granicą, otrzymaliśmy referencje lub akt urodzenia w obcym języku. Tłumaczenie uwierzytelnione ma zwykle postać wydruku, w którym każda strona została opatrzona pieczęcią danego tłumacza przysięgłego oraz podpisem tłumacza, poświadczającymi zgodność tłumaczenia z tekstem oryginalnym. Pieczęć tłumacza przysięgłego wydawana jest przez Mennicę Państwową i widnieje na niej imię, nazwisko tłumacza, wskazany jest język w zakresie którego tłumacz ma uprawnienia oraz pozycja na liście tłumaczy przysięgłych.

Takie same zasady dotyczą tłumaczeń uwierzytelnionych ustnych z tym, że dotyczą one języka mówionego i mają zazwyczaj miejsce w urzędach, kancelariach notarialnych
i sądach w sytuacjach, gdy jedna z osób, której dotyczy sprawa nie mówi w języku właściwym dla danej instytucji bądź czynności cywilnoprawnej.
Tłumacze przysięgli są prawnie odpowiedzialni za poprawność przetłumaczonego tekstu oraz jego zgodność z oryginałem.

Co to jest strona przeliczeniowa?

Strona przeliczeniowa lub tłumaczeniowa to przyjęta ilość znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego, która stanowi jedną stronę. W tłumaczeniach uwierzytelnionych 1 strona to 1125 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego. W tłumaczeniach zwykłych ilość znaków na stronę waha się od 1500 do 1800 znaków ze spacjami.

Co to jest godzina rozliczeniowa?

W przypadku tłumaczeń ustnych do rozliczenia przyjmuje się godzinę zegarową. W przypadku usług świadczonych na rzecz instytucji państwowych każda nawet niepełna godzina rozliczana jest jak cała. W przypadku usług dla osób prywatnych istnieje dowolność w rozliczaniu niepełnych godzin.

Co to jest poświadczenie tłumaczenia?

Istnieje możliwość uwierzytelnienia tłumaczenia wykonanego przez inną osobę. Wówczas całą odpowiedzialność za zgodność takiego tłumaczenia z oryginałem bierze na siebie tłumacz dokonujący uwierzytelnienia, czyli opatrzenia takiego tłumaczenia własną pieczęcią tłumacza przysięgłego i swoim podpisem.

Co to jest duplikat i kiedy się go wydaje?

Duplikat tłumaczenia uwierzytelnionego to nic innego jak dodatkowa kopia oryginalnego tłumaczenia. Duplikaty są opatrzone pieczęcią oraz podpisem tłumacza przysięgłego
i nie różnią się od oryginałów. Duplikaty można wystawiać w dowolnej ilości i w dowolnym czasie.