Oferta

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE SPECJALISTYCZNE

tłumaczenia pisemne z zakresu prawa, finansów, bankowości, ubezpieczeń oraz dokumenty urzędowe, tj. różnego rodzaju umowy cywilnoprawne, dokumenty bankowe, raporty roczne, akty notarialne, certyfikaty, dyplomy, akty itp.

tłumaczenia ustne z zakresu prawa, finansów, bankowości i ubezpieczeń, tj. spotkania biznesowe, narady, akty notarialne, składanie dokumentów w urzędach, itp.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe pisemne?

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) jest wydawane w formie papierowej lub skanu takiego tłumaczenia i zawiera klauzulę tłumacza przysięgłego zaświadczającą, że tłumaczenie jest wierne i zgodne z dokumentem w języku źródłowym. Na tłumaczeniu przysięgłym widnieje kolejny numer w repertorium, pod którym tłumaczenie zostało zarejestrowane, podpis oraz urzędowa okrągła pieczęć tłumacza przysięgłego. Pieczęć tłumacza przysięgłego zawiera dane tłumacza: imię i nazwisko, język obcy, w którym posiada uprawnienie do przygotowywania tłumaczeń przysięgłych oraz numer w rejestrze tłumaczy przysięgłych prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego, jedna strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków komputerowych tekstu przetłumaczonego. Każda rozpoczęta strona stanowi jedną stronę rozliczeniową. Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane z dokumentu oryginalnego lub kopii tłumaczenia a informację o tym fakcie umieszcza się w klauzuli na końcu tłumaczenia.

Tłumaczenie przysięgłe ustne

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) ustne zazwyczaj wykonuje się w urzędach, sądach, kancelariach notarialnych, gdy urzędowo konieczne jest zagwarantowanie zgodności tłumaczenia i dokładnej komunikacji z urzędnikiem państwowym.
Standardowym rozliczeniem jest płatność za 1 godzinę realizacji takiego zlecenia. W przypadku tłumaczeń na zlecenie urzędów, sądów lub prokuratur stawka jest ustalona w Rozporządzeniu. W przypadku komercyjnych zleceń tego typu, stawka jest rynkowa i ustalana z klientem.

Czym jest tłumaczenie zwykłe pisemne?

Tłumaczenie zwykłe jest przygotowywane w formie elektronicznej lub drukowanej, jednakże nie zawiera klauzuli poświadczającej zgodność tłumaczenia z dokumentem/tekstem źródłowym. Jedna strona tłumaczenia zwykłego to 1600 znaków ze spacjami tekstu przetłumaczonego.

Tłumaczenie zwykłe ustne

Tłumaczenia zwykłe ustne z języka angielskiego/polskiego to wszelkiego rodzaju tłumaczenia pomagające w komunikacji pomiędzy stronami negocjacji, spotkań, wsparcia podczas wizyt w banku i innych instytucjach. Standardowym rozliczeniem jest płatność za 1 godzinę realizacji takiego zlecenia. Przy dłuższych zleceniach możliwość rozliczenia w ramach bloku tłumaczeniowego. Patrz Cennik.

Realizuję tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe), zwykłe, pisemne i ustne

Tłumaczenia dokumentów biznesowych i prawniczych
 • umowy sprzedaży udziałów
 • umowy o pracę, referencje
 • umowy kredytowe
 • odpisy z rejestru handlowego
 • warunki współpracy
 • faktury
 • umowy handlowe
 • akty założycielskie, umowy spółek, uchwały statuty
 • biznes plany
 • dokumenty bankowe
 • raporty roczne
 • wezwania do zapłaty
 • sprawozdania finansowe
 • zeznania podatkowe
 • oferty
 • akty prawne
 • akty procesowe
Dokumenty urzędowe
 • dokumenty rejestracyjne (KRS, REGON, NIP)
 • akty notarialne
 • pełnomocnictwa
 • apostille
 • dokumenty sądowe
 • orzeczenia
 • testamenty
Certyfikaty i świadectwa
 • certyfikaty pochodzenia
 • homologacje
 • certyfikaty zgodności typu
 • certyfikaty zgodności
 • specyfikacje produktu
 • gwarancje
 • certyfikaty
 • normy
 • projekty
 • świadectwa maturalne, licealne etc.
 • dyplomy
 • zwolnienia lekarskie