Oferta na tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego

Realizuję tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe), zwykłe, pisemne i ustne.

 

Tłumaczenia dokumentów biznesowych i prawniczych

Dokumenty urzędowe 

 Certyfikaty i świadectwa

umowy sprzedaży udziałów

umowy o pracę, referencje

umowy kredytowe

odpisy z rejestru handlowego

warunki współpracy

faktury

umowy handlowe

akty założycielskie, umowy spółek, uchwały statuty

biznes plany

dokumenty bankowe

raporty roczne

wezwania do zapłaty

sprawozdania finansowe

zeznania podatkowe

oferty

akty prawne

akty procesowe

dokumenty rejestracyjne (KRS, REGON, NIP)

akty notarialne

pełnomocnictwa

apostille

dokumenty sądowe

orzeczenia

testamenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

certyfikaty pochodzenia

homologacje

certyfikaty zgodności typu

certyfikaty zgodności

specyfikacje produktu

gwarancje

certyfikaty

normy

projekty

świadectwa maturalne, licealne etc.

dyplomy

zwolnienia lekarskie