Wszystkie tłumaczenia przysięgłe to specyficzny rodzaj czynności. Jak sygnalizuje nazwa, mogą je sporządzać wyłącznie tłumacze przysięgli, których profesja została opisana w polskim prawie. Warto bowiem wiedzieć, że taka osoba musi spełniać określone wymagania prawne. Zobacz, kim tak naprawdę jest tłumacz przysięgły i o czym trzeba pamiętać, wybierając takie usługi.

Zawód tłumacza przysięgłego – ogólna charakterystyka

Tłumacz przysięgły wykonuje tłumaczenia dokumentów lub uwierzytelnia ich odpisy z języka polskiego na język obcy albo z języka obcego na język polski. Tekst przełożony przez tłumacza przysięgłego zachowuje swoją moc prawną i można go wykorzystać w procedurach urzędowych – aby było to możliwe, tłumacz bierze na siebie odpowiedzialność prawną za poprawność przekładu. Tłumaczenia sporządzane przez tłumaczy przysięgłych są więc potwierdzane specjalną pieczęcią z numerem identyfikacyjnym tłumacza.

Z czynności tłumacza przysięgłego korzystają nie tylko osoby prywatne, ale również sądy, policja czy organy administracji publicznej. Co więcej, tłumacz przysięgły nie może odmówić przygotowania tłumaczenia na rzecz instytucji państwowych, ponieważ może skutkować to odebraniem jego uprawnień. Tłumacz przysięgły jest uznawany za swego rodzaju urzędnika, zatem ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Tę profesję zalicza się do zawodów zaufania publicznego obok prawników, lekarzy czy doradców podatkowych.

Obowiązki w zawodzie tłumacza przysięgłego

Obowiązki tłumacza przysięgłego pokrótce opisano powyżej. Jednym z nich jest wymóg stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości i administracji państwowej. Oprócz tego każdy tłumacz przysięgły musi prowadzić repertorium, czyli zbiór wszystkich dokonanych tłumaczeń. Zbiór może być papierowy lub elektroniczny. Każdy wpis o przekładzie powinien zawierać:

 • numer repertorium,
 • datę tłumaczenia,
 • nazwę zleceniodawcy,
 • dane tłumacza przysięgłego,
 • nazwę i oznaczenie dokumentu do tłumaczenia,
 • pobrane wynagrodzenie,
 • liczbę wydanych odpisów.

Wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych – jak zostać tłumaczem przysięgłym?

W Polsce sposób nabywania, utraty i wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego jest określone przez Ustawę z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Prawo mówi, że tłumacz przysięgły powinien być obywatelem Unii Europejskiej, państw członkowskich europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu albo Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto osoba starająca się o uzyskanie tytułu musi m.in. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i doskonale znać język polski.

Jeden z wymogów dla każdej osoby chcącej zostać tłumaczem przysięgłym to zdanie egzaminu państwowego. Składa się on z dwóch części, gdzie trzeba dokonać przekładu z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski:

W obydwu częściach egzaminu sprawdzane są umiejętności tłumaczenia komunikatów prawnych, np. pism urzędowych czy aktów notarialnych przed Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Po spełnieniu wszystkich warunków i zdaniu egzaminu na tłumacza przysięgłego, osoba zostaje wpisana na listę tłumaczy przysięgłych i dopiero wtedy ma prawo podjęcia zatrudnienia.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe – różnice

W obydwu rodzajach tłumaczeń chodzi o jak najwierniejsze oddanie charakteru danego dokumentu. Jaka jest więc między nimi różnica?

Zwykłe tłumaczenie może przygotować każdy, kto posługuje się określonym językiem obcym. Takie pisma nie są przedstawiane w sądzie, a więc nie muszą być poświadczone przez specjalistę. Z tego względu ich realizacja jest tańsza, niż przekłady przysięgłe.

Aby przygotować tłumaczenie poświadczone, trzeba wykonywać zawód tłumacza przysięgłego. Taki przekład może stanowić dokument urzędowy – tłumacz przysięgły przejmuje odpowiedzialność zawodową za ewentualnie popełnione błędy. Dzięki temu, jeśli poniesiesz straty, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie. Warto również pamiętać, że tłumacz przysięgły z powodzeniem przygotuje tłumaczenie zwykłe.

Kiedy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego?

Z usług tłumacza przysięgłego skorzystaj, kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe dokumentów urzędowych czy prawnych. Przykładowe teksty, jakie możesz zlecić specjaliście, to m.in.:

 • dokumenty prawnicze (jak umowa nabycia lub wynajmu nieruchomości);
 • pisma administracyjne (np. akty z urzędu stanu cywilnego, dokumenty samochodowe czy dyplomy);
 • teksty medyczne (w tym recepty, wypisy ze szpitala lub opis terapii);
 • dokumenty techniczne (np. instrukcje obsługi);
 • pisma ekonomiczne (jak dokumenty w sprawie wynagrodzenia, sprawozdania, rachunki, wyciągi z banku).

W dobie rozwoju internetu przeprowadzki do innych krajów to właściwie codzienność. Z usług tłumacza przysięgłego skorzystaj, jeśli przygotowujesz się do wyjazdu albo jesteś już po powrocie do Polski i np. musisz zarejestrować sprowadzony samochód.

Z tłumaczem przysięgłym często współpracują także obcokrajowcy, chcący osiedlić się na stałe w Polsce. W takiej sytuacji tłumacz dokonuje przekładów dyplomów szkolnych czy uniwersyteckich, a także aktów urodzenia czy małżeństwa.

Tłumaczenia ustne

Zadania tłumacza przysięgłego obejmują nie tylko sporządzanie tłumaczeń pisemnych, ale również ustnych. Z takich usług możesz skorzystać m.in. podczas rozprawy sądowej, ślubu cywilnego, a także prezentacji czy negocjacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

W zależności od potrzeb zleceniodawcy tłumaczenie ustne przysięgłe można podzielić na kilka rodzajów.

 • Tłumaczenie konsekutywne, czyli „szeptane” – tłumacz przysięgły tłumaczy wypowiedź prelegenta zdanie po zdaniu.
 • Tłumaczenie konsekutywne, może być też “kabinowe” – wymaga zastosowania kabiny dla tłumacza przysięgłego. Tłumacz na żywo dokonuje tłumaczenia przez mikrofon do słuchawek odbiorców.
 • Tłumaczenie a vista – tłumacz przysięgły jednocześnie czyta zapisany tekst i na głos tłumaczy go na język docelowy.

Profesjonalne tłumaczenia przysięgłe pisemne, ustne i specjalistyczne

Szukasz tłumacza przysięgłego? Nie powinno być to zbyt trudne – listę tłumaczy przysięgłych możesz szybko sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Możesz skorzystać także z moich usług. Jako tłumacz przysięgły języka angielskiego wykonuję tłumaczenia dokumentów prawnych, specjalistycznych i nie tylko. Moje nazwisko na liście tłumaczy przysięgłych widnieje od wielu lat, dlatego możesz mieć pewność profesjonalnego podejścia i terminowości.

Tłumaczenia przysięgłe, zwykłe i ustne wykonuję głównie we Wrocławiu, ale z powodzeniem mogę pomóc Ci zdalnie – przekłady tekstów prześlę Ci jako skany lub w tradycyjnej formie papierowej. Nie współpracuję z podwykonawcami, dlatego na rynku wyróżniają mnie obniżone stawki za tłumaczenia – skontaktuj się ze mną i przekonaj! Jeśli masz wątpliwości, z chęcią przygotuję dla Ciebie także szybką wycenę zlecenia.

FAQ

 • Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba, która tłumaczy dokumenty prawne i nie tylko, z języka obcego na język polski i odwrotnie. Każdy tłumacz przysięgły musi zdać egzamin zawodowy oraz uzyskać swój numer w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Na czym polega praca tłumacza przysięgłego?

Tłumacz przysięgły może realizować tłumaczenia ustne oraz pisemne zarówno dla osób prywatnych, jak i organów administracji publicznej, policji czy sądów. Każdy tłumacz przysięgły prowadzi również repertorium wykonanych przekładów.

 • Jakie są różnice pomiędzy tłumaczeniem przysięgłym a zwykłym?

Zwykłe tłumaczenie może zostać przygotowane przez dowolną osobę posługującą się danym językiem. Takie dokumenty nie są jednak uznawane w urzędach i innych organach państwowych. Tłumaczenie przysięgłe ma natomiast moc prawną.