Bariera językowa niejednokrotnie staje na drodze do sprawnego i pełnego porozumienia między ludźmi z różnych krajów oraz kultur. Sposobem na przekroczenie tego muru są tłumaczenia, zarówno ustne, jak i pisemne. Wielu z nas jednak nigdy nie zastanawiało się nad różnicami w sposobie tłumaczeń, a dokładnie nad tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi. Wszelkie kwestie związane z wyborem i różnicami w tłumaczeniach przedstawiamy w poniższym artykule!

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Chociaż każda osoba po ukończeniu studiów filologicznych i znająca język biegle może wykonywać zwykłe tłumaczenia, nie każdy może zająć się tłumaczeniami przysięgłymi. Ten rodzaj tłumaczeń może wykonywać jedynie tłumacz przysięgły, który musi zdać egzamin państwowy i zostać zaprzysiężonym przez Ministra Sprawiedliwości. Prawo do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych umożliwia spełnienie warunków takich jak:

 • znajomość języka polskiego,
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub EFTA,
 • zdolność do czynności prawnych,
 • brak karalności za umyślne przestępstwa, przestępstwa skarbowe i nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • minimum tytuł magistra,
 • zdany państwowy egzamin tłumacza.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków osoby zostają umieszczone na liście tłumaczy przysięgłych i otrzymują swoją pieczęć.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to jedynie potoczne określenie, a prawidłowa nazwa to tłumaczenia uwierzytelnione. Jeszcze do niedawna musiały być sporządzone w formie drukowanej, podpisane i podbite pieczęcią przez tłumacza przysięgłego na każdej stronie, a na końcu opatrzone klauzulą poświadczającą. Obecnie tłumaczenia uwierzytelnione może przygotowywać również w formie elektronicznej – fizyczna pieczęć została zastąpiona przez podpis elektroniczny.

W przypadku tłumaczenia przysięgłego dokumenty po przetłumaczeniu nabierają ważność prawną. Tego rodzaju tłumaczenia są wymagane w przypadku oficjalnych dokumentów wystawianych przez różnego rodzaju instytucje urzędowe. Podpis i pieczęć tłumacza przysięgłego mają za zadanie nadać dokumentom oficjalny charakter i potwierdzić ich zgodność z oryginałami. Samo tłumaczenie przysięgłe oprócz treści dokumentu dotyczy również opisu wszystkich pozostałych elementów niebędących tekstem np. znaków wodnych.

Dokumenty, którymi zajmują się tłumacze przysięgli

Jak wspomnieliśmy powyżej, tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne do poświadczenia wiarygodności i autentyczności dokumentów urzędowych. Z tego względu tłumacze przysięgli zajmują się tłumaczeniem pisemnym wszystkich dokumentów potrzebnych do przedstawienia organom urzędowym czy sądowym. Możemy wyróżnić takie dokumenty jak:

 • akty urodzenia,
 • akty zgonu,
 • świadectwa małżeństwa,
 • wszelkie dokumenty sądowe,
 • umowy sprzedaży,
 • umowy prawne,
 • dokumentacje medyczne,
 • akty własności.

Warto również podkreślić, że tłumacz przysięgły oprócz tłumaczeń pisemnych dokonuje także uwierzytelnionych tłumaczeń ustnych. Z taką formą mamy do czynienia najczęściej w przypadku przesłuchiwania świadków i rozpraw sądowych.

Czym są tłumaczenia zwykłe?

Tłumaczenia zwykłe są podstawowym rodzajem usług świadczonych przez tłumaczy. W tym przypadku nie są wymagane żadne specjalne uprawnienia, a jedynie ukończony odpowiednio filologiczny kierunek. Tłumaczenia zwykłe służą do przekładu treści, które nie są oficjalnymi, urzędowymi dokumentami.

Najczęściej tłumaczenie zwykłe obejmuje takie treści jak:

 • publikacje naukowe,
 • wszelkiego gatunku książki (zarówno powieści, jak i książki o samorozwoju),
 • strony internetowe,
 • materiały reklamowe i wszelkiego rodzaju kampanie marketingowe,
 • opisy produktów,
 • instrukcje różnego typu.

Różnice między tłumaczeniem zwykłym a przysięgłym

Istotną różnicą między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi jest obowiązek zachowania poufności. Tłumacz przysięgły nie może ujawniać osobom trzecim treści tłumaczonych dokumentów, ani żadnej informacji w nich zawartych. Jest to szczególnie ważne w przypadku papierów o charakterze prywatnym lub poufnym takich jak akta stanu cywilnego i umowy handlowe.

Tłumaczenia różnią się między sobą także ceną za wykonaną usługę. Zazwyczaj tłumaczenia przysięgłe są droższe niż tłumaczenia zwykłe ze względu na dodatkowe koszty związane z uzyskaniem statusu tłumacza przysięgłego i większą odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem oficjalnych tłumaczeń.

Różnica między tłumaczeniami przysięgłymi a zwykłymi tłumaczeniami – wymagania formalne

Różnica między tłumaczeniami przysięgłymi a zwykłymi tłumaczeniami nie istnieje pod względem merytorycznym. Każdy przekład dokonany przez tłumacza musi być wykonany w sposób profesjonalny i poprawny. Najważniejsze w kwestii różnic są wymagania formalne, które zostały przedstawione w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia przysięgłe, w porównaniu z tłumaczeniami zwykłymi, muszą spełnić znacznie więcej wymagań. Dokument nabierze dopiero mocy urzędowej po odpowiednim podpisanie i pieczęci zaprzysiężonego tłumacza, natomiast zwykłe tłumaczenia nie uwzględniają żadnego z tych elementów. Tłumaczenie uwierzytelnione sporządzone cyfrowo, jak już wcześniej wspomnieliśmy, musi przybrać formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku zwykłych tłumaczeń, po realizacji zlecenia klient otrzymuje wyłącznie edytowany plik tekstowy.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe tłumaczenie – różnice techniczne

Każde z tłumaczeń uwierzytelnionych musi zostać specjalnie ponumerowane i zapisane w repetytorium, z kolei zwykłe tłumaczenia nie wymagają żadnego rejestru. Dwa wspomniane typy tłumaczeń różnią się między sobą również sposobem liczenia stron tłumaczeniowych – w przypadku tłumaczeń przysięgłych jedna strona dokumentu może się składać z 1140 znaków włącznie ze spacjami, natomiast strona zwykłego tłumaczenia składa się z 1800 znaków.

Porównaj i przedstaw szczegółowo różnice między tłumaczeniami zwykłymi a przysięgłymi – podsumowanie

Tłumaczenia zwykłe są jednym z najczęściej spotykanych rodzajów tłumaczeń i polegają na przekładzie tekstu bez konieczności posiadania specjalnych uprawnień czy certyfikatów. Tłumaczenia przysięgłe są ich dokładną odwrotnością – wymagają odpowiedniego wykształcenia, zdania państwowego egzaminu, a także zaprzysiężenia przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenia obejmują również zupełnie inne typy tekstów – tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje się tylko w przypadku dokumentów państwowych.

FAQ:

 • Jaka jest różnica między tłumaczeniami przysięgłymi a zwykłymi tłumaczeniami?

Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane w przypadku dokumentów takich jak akty urodzenia, zgonu lub małżeństwa, natomiast zwykłe tłumaczenia to chociażby teksty naukowe, książki i teksty marketingowe. Tłumaczenia różnią się również ceną i wymaganiami formalnymi.

 • Co to jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe, oficjalnie zwane tłumaczeniem uwierzytelnionym, to specjalna forma tłumaczenia, która przybiera ważność prawną. Tłumaczenie wymaga podpisu tłumacza na każdej stronie oficjalnej pieczęci oraz zamieszczenia klauzuli poufności.

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym?

Aby zostać wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych, należy spełnić takie kwestie jak wykształcenie wyższe, oświadczenie o niekaralności, a także zdanie egzaminu państwowego. Wymagań jest jednak znacznie więcej i warto się z nimi zapoznać przed przystąpieniem do odpowiednich procedur.